Sultan Abdülaziz Devri

Cennet-mekân Sultan Abdülaziz hazretleri 1265 sene-i hicriyyesinde dünyaya gelmişdir. Biraderleri cennet-mekân Sultan Abdulmecid hazretlerinin taht-ı Osmaniye’ye cülûsunda on yaşında bulunuyordu. Sultan Abdülaziz şehzadelik makamını mümkün olduğu mertebede hür ve serbest bir suredde geçirmiş, ve Kadıköyü’nde ve Kurbağalıdere’deki köşkünde eğlence, avcılık, güreşmek gibi meşguliyetlerle imrâr-ı hayat  şebâbet eylemişdir. Genceliğinde tahsîl-i ilm ü ma’arife rağbetden ziyâde hevâi …

3 Maddede Akıllı Ev Kontrolü

Akıllı ev teknolojisi yaklaşık olarak 10 yıldır teknolojinin gündeminde olmasına rağmen, mobil ağının hızlanması ve gelişmesi, mevcut teknolojik ürünlerin küçülmesi ve ucuzlaması ile birlikte günümüzde çok kolay bir şekilde erişilebilir bir durumdadır. Artık bir apartman dairesine bile akıllı ev sistemini kurmak mümkündür. Akıllı ev kontrolü yalnızca bir mobil uygulamadan yapıldığı için evinizi içindeki tüm teknolojik ürünleri yönetebileceğiniz …

İKLİM TEDAVİSİ

İklim toprak, su, hava gibi bileşenleri içerir. Özellikle hava vücudumuzun olmaz ise olmaz bileşenidir. Hava oksijen, karbondioksit, nitrojen gibi gazların bileşiminden oluşur. Bu kimyasal bileşenlerin yanında havanın birde enerjisi vardır, aynı insan gibi. İnsanda bir takım kimyasallardan oluşur. Bu kimyasal bileşenler canlı ve ölü insanda aynıdır.  Ancak canlılık bu kimyasallar ve moleküllerin çok dışında olan …

Bir Şansölyenin Öyküsü: Angela Merkel

İkinci Dünya Savaşı sonrasında iki devletli bir yapıya sahip olan Almanya, bütün bir Soğuk Savaş dönemi boyunca 1961 yılında inşa edilen Berlin Duvarı’nın belirlediği gergin ve sert atmosferin etkisinde kalmıştır. Öyle ki Doğu ve Batı olarak iki farklı devletin varlığı siyasal ve toplumsal alanın düzenleyici unsuru haline gelirken, aynı toprakların farklı kutupları arasında yaşamını sürdüren …

Kişisel Gelişim ve Beyaz Fincan Egzersizi

Hayatımızda mutluluğa ulaşmak, isteklerimizi gerçekleştirmek, duygusal ve ruhsal sorunlarımızı çözümleyebilmek için kişisel gelişim üzerine araştırmalar yapıyor, teknikler öğreniyor, birçok konuda bilgi sahibi oluyoruz. Ancak başarılı olmamız için sadece bilgi sahibi olmamız yeterli değil. Edindiğimiz bilgileri hayata geçirmemiz ve en önemlisi de harekete geçmemiz başarılı olmamız için en gerekli şartlardan biri. Kişisel gelişim uzmanları tarafından önerilen egzersizler bize …

Asırlardır değişmeyen tedavi; KAPLICALAR DÜNYANIN İLK KURULDUĞU ANDAN İTİBAREN YÜZYILLARDIR ŞİFA KAYNAĞI OLMAYA DEVAM EDİYORLAR..

Şöyle kabaca düşünürsek ilaç olarak kullandığımız kimyasallar 10-15 yıl kullanılır ve yerlerine yeni jenerasyon dediğimiz kimyasallar geçer. Hatta bazen ilaçların yan etkileri  faydalarından daha fazla olursa birkaç yıl içinde kullanımdan kaldırılırlar. Eski dönemlerde insanlar yurtlarından kilometrelerce uzak olan kaplıcalara ilkel koşullarda günlerce yolculuk yaparak gidiyor ve gene barınma ve yeme ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmalarına rağmen şifa …

Fransa ve İslam: 21. Yüzyıl Avrupa Krizi Üzerine Bir İnceleme

Öncelikle konuya giriş yapmadan, siz okuyuculara kısa bir açıklama yapmanın oldukça yerinde olacağını düşünmekteyim. Böyle bir açıklama yapmayı konunun ehemmiyeti açısından kendime bir görev olarak görmekteyim çünkü ele alacağımız konu 21. Yüzyıl insanlık krizinin sadece bir yansıması niteliğindedir ve her kişide farklı yorumlanabilecek bir düzeye sahiptir. 21. yüzyıl aslında bir domino taşı gibidir. Küreselliğin getirmiş …

Tarihten Günümüze Tibet Çalışmaları

Tibet adının tarihteki en eski yansımalarını VIII. yüzyıla tarihlenen Bilge Kağan ile Köl Tegin yazıtlarında ve IX. yüzyılda bilinmeyen bir yazar tarafından kaleme alınmış olan Hudud’ül Âlem ile Muhammed b. Cerir Taberi’nin kaleme aldığı Taberi Tarihi adlı eserlerde rastlanılmaktadır. Yazıtlarda Tibet adı “Töpöt” olarak yer almakta ve beş kez geçmektedir. Türk Kağanlığı sınırlarının güneyde Tibet’e …

Hidrolat (Bitki damıtma suyu)

Bazı özel durumlar haricinde uçucu yağlar içerek kullanılmazlar ve doğrudan cilde sürülmezler. Ancak, uçucu esansın damıtılması esnasında yağ altında kalan sulu kısım, yağdan tamamıyla ayrıldıktan sonra  içilebilir, doğrudan cilde uygulanabilir. Yağın altında kalan bu suya aromatik su,  Hidrosol veya hidrolat denilir. Halk arasında en yaygın bilinen hidrolatlar gül suyu ve kekik suyu dur. Kekik suyu …

Bisiklet Doğru Sürüş Pozisyonu Nedir?

Yeni bir bisiklet satın aldınız ve bunun etrafta dolaşmak ve spor yapmak için en uygun yol olduğunu düşünüyorsunuz. Bu çok iyi bir şey ama çoğu kişi bunu yaparken bisiklette doğru sürüş pozisyonunu unutuyor. Bu da şiddetli kas ağrılarına yol açıyor ve bu spordan keyif almanız engelliyor. Bütün bunların çözümü çok basit. Şimdi okuyacağınız yazıda bisiklette doğru sürüş …