Gösteriliyor: 1 - 10 of 45 Sonuçlar

Zombi Yürüyüşü İstanbulluları Korkuttu

Bir Zombi Yürüyüşü, katılımcıların zombi gibi giyinip kamusal bir alanda birlikte yürüdükleri temalı bir etkinliktir. Genellikle bir Cadılar Bayramı etkinliği olarak veya belirli bir amaç için farkındalık yaratmanın veya fon sağlamanın bir yolu olarak düzenlenir. Bir Zombi Yürüyüşü sırasında, katılımcılar genellikle korkunç bir görünüm yaratmak için makyaj yaparak ve yırtık pırtık giysiler giyerek zombi gibi …

Okullara Sütü Hangi Firmalar Dağıtıyor?

İlköğretim okullarında dün ilk kez dağıtılan bazı sütlerin bozuk olduğu iddiaları 6 ilde yüzlerce çocuğun hastanelik olması gözleri süt dağıtımı yapan bu firmalara çevirdi. ‘Okul Sütü’ projesi kapsamında dün dağıtımına başlanan sütlerden etkilenen 100’lerce çocuk hastaneye kaldırıldı.Tarım Bakanlığı ise, sütlerden numune alındığını, analize gönderildiğini açıkladı. Konya, Diyarbakır, Edirne, Adana, Sivas, Kırıkkale, Sakarya, Antalya ve Samsun’da …

“Yandex” isminin kökeni 2023

Yandex, Rusya’daki en büyük arama motorunu işleten çok uluslu bir Rus şirketidir. Şirket 1997 yılında Arkady Volozh ve Ilya Segalovich tarafından kuruldu ve merkezi Moskova’da bulunuyor. “Yandex” adı, “Yet Another indexer” kısaltmasından türetilmiştir. Şirket başlangıçta, Rus dilinin belirli özelliklerini ve ülkenin geniş ve hızla büyüyen internetini işleyebilecek bir arama motoru geliştirmeye odaklandı. Bugün Yandex, arama, …

İpek Yolu’nun Asya Hunları ve Türk Kağanlığı Açısından Önemi

İpek Yolu ve Güzergâhları Asırlar boyu doğu ve batı dünyası arasında iktisadi ve kültürel etkileşimi sağlayan bu yol Roma, İran, Hint ve Çin gibi dönemin önemli merkezlerini birbirine bağlamaktaydı. Yakın olmaları sebebiyle Roma, İran ve Hindistan arasında doğrudan bir etkileşimin varlığı söz konusu iken aynı durum uzaktaki Çin için pek de geçerli değildir. İran ve …

Son Monark: Kraliçe II. Elizabeth

Öncelikle siz okuyuculara bu yazımız hakkında kısa bir açıklama yapmak istiyorum çünkü bu çalışma son bir yıl içerisinde elde edilen gözlemler ve araştırmalar sonucunda bir araya getirilmiş ve ana teması anlamaya dayalı bir düşünce etrafında şekillenmiştir. Açıkçası bu süreç içerisinde birçok yorumla karşılaştığımı itiraf etmem gerekiyor. Bu yorumlar tarihi bir şahsiyetin ele alınması konusundaki görüş …

Sultan Abdülaziz Devri

Cennet-mekân Sultan Abdülaziz hazretleri 1265 sene-i hicriyyesinde dünyaya gelmişdir. Biraderleri cennet-mekân Sultan Abdulmecid hazretlerinin taht-ı Osmaniye’ye cülûsunda on yaşında bulunuyordu. Sultan Abdülaziz şehzadelik makamını mümkün olduğu mertebede hür ve serbest bir suredde geçirmiş, ve Kadıköyü’nde ve Kurbağalıdere’deki köşkünde eğlence, avcılık, güreşmek gibi meşguliyetlerle imrâr-ı hayat  şebâbet eylemişdir. Genceliğinde tahsîl-i ilm ü ma’arife rağbetden ziyâde hevâi …

Bir Şansölyenin Öyküsü: Angela Merkel

İkinci Dünya Savaşı sonrasında iki devletli bir yapıya sahip olan Almanya, bütün bir Soğuk Savaş dönemi boyunca 1961 yılında inşa edilen Berlin Duvarı’nın belirlediği gergin ve sert atmosferin etkisinde kalmıştır. Öyle ki Doğu ve Batı olarak iki farklı devletin varlığı siyasal ve toplumsal alanın düzenleyici unsuru haline gelirken, aynı toprakların farklı kutupları arasında yaşamını sürdüren …

Fransa ve İslam: 21. Yüzyıl Avrupa Krizi Üzerine Bir İnceleme

Öncelikle konuya giriş yapmadan, siz okuyuculara kısa bir açıklama yapmanın oldukça yerinde olacağını düşünmekteyim. Böyle bir açıklama yapmayı konunun ehemmiyeti açısından kendime bir görev olarak görmekteyim çünkü ele alacağımız konu 21. Yüzyıl insanlık krizinin sadece bir yansıması niteliğindedir ve her kişide farklı yorumlanabilecek bir düzeye sahiptir. 21. yüzyıl aslında bir domino taşı gibidir. Küreselliğin getirmiş …

Tarihten Günümüze Tibet Çalışmaları

Tibet adının tarihteki en eski yansımalarını VIII. yüzyıla tarihlenen Bilge Kağan ile Köl Tegin yazıtlarında ve IX. yüzyılda bilinmeyen bir yazar tarafından kaleme alınmış olan Hudud’ül Âlem ile Muhammed b. Cerir Taberi’nin kaleme aldığı Taberi Tarihi adlı eserlerde rastlanılmaktadır. Yazıtlarda Tibet adı “Töpöt” olarak yer almakta ve beş kez geçmektedir. Türk Kağanlığı sınırlarının güneyde Tibet’e …

Bisiklet Doğru Sürüş Pozisyonu Nedir?

Yeni bir bisiklet satın aldınız ve bunun etrafta dolaşmak ve spor yapmak için en uygun yol olduğunu düşünüyorsunuz. Bu çok iyi bir şey ama çoğu kişi bunu yaparken bisiklette doğru sürüş pozisyonunu unutuyor. Bu da şiddetli kas ağrılarına yol açıyor ve bu spordan keyif almanız engelliyor. Bütün bunların çözümü çok basit. Şimdi okuyacağınız yazıda bisiklette doğru sürüş …