Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere sürdürülebilir bir Dünya için büyük önem taşıyan “geri dönüşüm“den bahsedeceğim.

Geri Dönüşüm Nedir Tanımı

TDK’ye göre geri dönüşüm nedir?

“Atıkların yeniden değerlendirilmesi durumu”dur.   Atık ise insanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucunda kullanım süreleri dolmuş ve artık doğa için zararlı hale gelmiş maddelerdir. Atıklar metal, cam, plastik, karton gibi kategorilerde sınıflandırılabilir.

Geri Dönüştürülebilen Maddeler

Elbette metal, cam, karton ya da plastik gibi maddeler geri dönüştürülebilen maddelerin başında gelir. Ancak geri dönüşümü mümkün olan maddeler bu kategorilerle sınırlı değildir. Alüminyum, bakır, demir, beton, plastik, piller, motor yağı, akümülatörler, organik atıklar, tekstil ürünleri, ahşap birtakım ürünler, bazı elektronik aletler de geri dönüştürülebilir.

Geri Dönüşümün Amacı

Geri dönüşümün en temel amacı, kaynakların aşırı ölçüde kullanımlarını önleyerek atık çöp miktarının azalmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda atık kaynakların ayrıştırılması da sağlanır.

Geri Dönüşümün Ülke Ekonomisine Faydaları

Geri dönüşüm enerji tasarrufu sağlar, doğal kaynakların azalmasını büyük ölçüde engeller. Devletler için uzun vadede oldukça karlı  bir yatırımdır. Doğal kaynaklarını geri dönüşümü kullanarak idareli bir şekilde tüketen devletler, kaynak kullanımı için büyük bütçeler ayırmak zorunda kalmazlar.

Geri Dönüşümün Çevreye Faydaları

Geri dönüşüm, çöp miktarının azaltılmasını sağlayarak doğayı daha temiz bir hale getirir. Böylece  gelecek nesillere daha iyi bir “Dünya”nın bırakılmasını sağlar.  Örneğin kullanılmış kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması hava kirliliği %74-94, su kirliliği %35, su kullanımı %45 azaltılabilmektedir. Ayrıca  bir ton atık kağıdın kağıt hamuruna katılmasıyla 8 ağacın kesilmesi önlenebilmektedir.

İlgini Çekebilir :   Bir Saatte Başarı Kuralı

Geri Dönüşüm Nasıl Yapılır?

Geri Dönüşüm Süreci 4 ana aşamadan oluşur: Kaynakların ayrı toplanması, sınıflama, değerlendirme ve yeni ürünü ekonomiye kazandırma.

  • Kaynakların Ayrı Toplanması
  • Sınıflama
  • Değerlendirme
  • Yeni Ürünü Ekonomiye Kazandırma

Kaynakların Ayrı Toplanması

Kaynakların ayrı toplanması, geri dönüştürülebilecek atıkların çöple karışmadan ve kirlenesine izin verilmeden geri dönüştürülemeyecek atıklardan ayrıştırılmasıdır. İlk aşamada gerçekleştirilen bu ayrıştırma ile hem zamandan tasarruf sağlanmakta hem de atıkların yıkanmasına gerek kalmadığı için sudan tasarruf edilmektedir.

Sınıflama

Geri dönüşüme uygun atıkların kağıt, cam, plastik, karton gibi kategorilere ayrılmasıdır. Söz konusu sınıflamanın ardından değerlendirilebilecek çöpler ayrı ayrı geri dönüşüm tesislerine ulaştırılır.

Değerlendirme

Özenle ayrılmış kullanılmış malzemelerin ekonomiye geri dönüşüm işlemidir.  Bu aşamada atıklar fiziksel ve kimyasal değişime uğratılarak yeni bir malzeme haline getirilir. Bu yeni malzeme de ekonomiye geri döner.

Yeni Ürünü Ekonomiye Kazandırma

Son aşama olan yeni ürünü ekonomiye kazandırma ise geri dönüştürülen ürünün yeniden kullanıma sunulmasıdır.

Geri Dönüşüm Metotları

Geri dönüşüm metotları, her malzemenin kimyasal yapısı farklı olduğundan malzemeden malzemeye farklılık gösterir.

Belli başlı bazı malzemelerin nasıl geri dönüştürüldüğünü inceleyelim.

Alüminyum

Atık alüminyum küçük parçacıklar halinde doğranır. Daha sonra bu parçalar büyük ocaklarda eritilir, dökme alüminyum üretilir. Bu sayede atık alüminyum, saf alüminyum ile neredeyse aynı hale gelir ve üretimde kullanılabilir. Alüminyumun geri kazanımıyla; enerji tüketiminde %95 , hava kirliliğinde  % 90, su kirliliğinde  % 97, baca gazı kirletici emisyonunda  % 99 oranında azalma olur.

Beton

Beton parçalar, yıkım alanlarından toplanarak kırma makinalarının bulunduğu yerlere getirilir. Kırma işleminden sonra ufak parçalar, yeni işlerde çakıl olarak kullanılır. Parçalanmış beton, eğer içeriğinde katkı maddeleri yoksa yeni beton için kuru harç olarak da kullanılabilir.

İlgini Çekebilir :   Başarılı Olmak İçin: Odaklanmak

Kağıt

Kağıt öncelikle kağıt çamurunun hazırlanması için, su içerisinde liflerine ayrılır. Eğer gerekirse içinde lif olmayan yabancı maddeler için temizleme işlemine tutulur. Mürekkep ayırıcı olarak, sodyum hidroksit veya sodyum karbonat kullanılır. Daha sonra hazır olan kağıt lifleri, geri dönüşmüş kağıt üretiminde kullanılır. Kağıt, insanlığın önemli ihtiyaç maddelerinden biri olup, kağıt sanayinin gelişmesi bir ülkenin sanayi ve kültürel gelişmişlik düzeylerinin belirleyici etmenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Atık kağıt sürekli olarak geri kazanılamaz. Eğer, belirli miktardaki kağıt sürekli olarak geri kazanılırsa, son kullanılma limitlerine çok kısa bir süre içinde ulaşılır. Her geri kazanımda, liflerin boyu kısalır ve liflerin yapışması için yardımcı maddeler ilave edilmeden yeni kağıt üretilemez.

Plastik

Plastik atıklar öncelikle cinslerine göre ayrılarak geri dönüşüm işlemine tabi tutulur. Cinslerine göre ayrılan geri dönüşebilir plastik atıklar, kırma makinalarında kırılıp küçük parçalara ayrılır. İşletmeler bu parçaları direkt olarak belli oranlarda, orijinal hammadde ile karıştırarak üretim işleminde kullanabildiği gibi; tekrar eritip katkı maddeleri katarak ikinci sınıf hammadde olarak da kullanabilir.

Cam

Camın bileşimine giren üç grup madde vardır. Bunlar cam haline gelebilen oksitler, eriticiler ve stabilizatörler denilen maddelerdir. Şişe, kavanoz, cam bardak, vazo ve diğer cam atıklar toplama kutularında veya atığın oluştuğu yerlerde ayrı toplanır ve bu atıklar renklerine göre ayrılarak geri dönüşüm tesislerine verilir. Burada atık ve katkı maddelerinden ayrılır. Cam maddeler kırılır ve hammadde karışımına karıştırılarak eritme ocaklarına dökülür. Kırılan cam, beton katkısı ve camasfalt olarak da kullanılmaktadır. Camasfalta %30 civarında geri dönüşmüş cam katılmaktadır. Cam, sonsuz bir döngü içinde geri dönüştürülebilir, yapısında bozulma olmaz.

Biz Geri Dönüşüm İçin Neler Yapabiliriz?

Geri dönüşümün amacına, ekonomiye ve çevreye faydalarına değindikten sonra kaynakların giderek kıtlaştığı günümüzde yapılmasının şart olduğunu anlamışsınızdır. Peki biz geri dönüşüme katkı sağlamak için neler yapabiliriz?

İlgini Çekebilir :   İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığına Etkileri

Geri dönüşümün ilk ve en önemli adımı olan ayrıştırmaya özen gösterebilir, geri dönüşüme uygun atıkları (kağıt, cam, plastik, karton, organik atıklar, akümülatörler vb.) çöp kutusuna atmak yerine atığın bulunduğu kategoriye atmak şartıyla geri dönüşüm kutusuna atabiliriz. Çevremizde geri dönüşüm kutusu yoksa bu konuda belediyemizden ricada bulunabiliriz.

Evet arkadaşlar, bu yazımda sizlere geri dönüşüm nedir,  neden yapılması gerektiğinden, ekonomiye ve çevreye katkılarından, nasıl bir süreç olduğundan, gerçekleştirilirken uygulanan birtakım metotlardan bahsettim. Ayrıca geri dönüşüme bizim ne gibi katkılar sunabileceğimizi ve bu sürece nasıl dahil olabileceğimizi aktardım.